Loading...
Skip to Content

SĖKMĖ – TAI JŪSŲ ŽMONĖS

Ugdykime Talentus Kartu

Mūsų misija – padėti įmonėms atrasti ir ugdyti vadovus.

Padedame įmonėms identifikuoti didžiausią potencialą turinčius vadovus. Sudarome planus jų tolimesniam ugdymui ir karjeros planavimui. Vertinimo procese naudojame integracija ir realiomis situacijomis grįstą simuliavimą, kuris įgalina ne menamą, bet faktinį vadovavimo kompetencijų ir potencialo nustatymą.
Dr. Asta Savanevičienė
Vadovė
Giedrius Žukauskas
IT sistemos projektų vadovas
Dr. Živilė Stankevičiūtė
Žmonių išteklių valdymo specialistė
Rūta Salickaitė
Žmonių išteklių valdymo specialistė

Atliekame

Interaktyvų vadovavimo kompetencijų vertinimą

Interaktyvus įrankis

Sistema duomenis apdoroja ir saugo debesies technologijų principu, naudoja nutolusius serverius. Prie jos gali prisijungti įvairios suinteresuotos šalys – ekspertai, ŽIV specialistai, personalo atrankos specialistai ir kt.

Vertinimas atliekamas nuotoliu

Inovatyvi sistema suteikia galimybę visą vertinimo procesą atlikti nuotoliu, be fizinio respondentų ir ekspertų kontakto, neribojant laiko ir vietos veiksniams.

Realių situacijų simuliacijos

Vadovavimo kompetencijų ir potencialo nustatymas grįstas realių (filmuotų) situacijų simuliacijomis, kuriose respondentas įtraukiamas į tikrą sprendimų priėmimo aplinką.

Galimas vidinių vertintojų įsijungimas

Galimybė sustiprinti vertinimo rezultatų validumą, pasitelkiant išorės ar organizacijos vidaus ekspertus, kurie prisijungę prie sistemos papildo jos sugeneruotus rezultatus.

Ugdymo planų sudarymas

Vertinimo rezultatų pagrindu sudaromi individualūs planai tolimesniam vadovų ugdymui ir jų karjeros planavimui.

Sisteminis rezultatų palyginimas

Interaktyvi galimybė organizacijoms palyginti atskirus tyrime dalyvavusių respondentų rezultatus ir taip pasirinkti labiausiai organizacijų poreikius atitinkančius kandidatus.

Susidomėjote ir norite išbandyti?

Sistema gali būti pritaikyta pagal jūsų įmonės poreikius ir situaciją.

Tyrimo etapai

Tyrimas atliekamas nuotoliu, prisijungus prie interaktyvios sistemos.

1. Suderinami lūkesčiai

2. Atliekamas online vertinimas

3. Gaunamos išsamios vertinimo ataskaitos


Kodėl verta rinktis mus ?

01. Remiamės mokslu grįsta metodika
Sistema sukurta remiantis KTU mokslininkų testuota ir validuota metodologija, pagal kompetencijų vertinimo/vystymo centro prototipą (Competence Assessment/ Development Centre) 2015 m užregistruotą ir įtrauktą į KTU prototipų, technologijų ar kitų veiklų rezultatų katalogą.
02. Siūlome unikalų sprendimą
Vadovavimo kompetencijų ir potencialo nustatymas grįstas realių (filmuotų) situacijų simuliacijomis, kuriose respondentas įtraukiamas į tikrą sprendimų priėmimo aplinką. Tyrimo atlikimas realioje aplinkoje neleidžia respondentui manipuliuoti atsakymais ir imituoti elgseną.
03. Esame lankstūs
Siūlome lanksčius kainodaros sprendimus, dirbame tiek su didelėmis organizacijų darbuotojų komandomis, tiek su atskiromis respondentų grupėmis.

Mūsų veikla

Konsultacijos

Žmogiškųjų išteklių valdymo sistemų kūrimas ir ekspertinis konsultavimas.

Mokymai ir seminarai

Darbuotojų veiklos vertinimo, pasiekimų valdymo, darbuotojų veiklos valdymo ir kitomis žmogiškųjų išteklių valdymo temomis.

Vertinimas

Vadovavimo kompetencijų ir potencialo nustatymas ir vystymas.

Projektai

Dalyvavimas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose.